TERMÍNY A VLOŽNÉ

Termíny

Abstrakty 30.9.2021
Články (plné texty) 1.10.2021
Nahrání prezentace 18.10.2021
   
   
   

Vložné do 31.7.2021

Autoři přednášek a posterů* 8.000,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 9.000,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 5.500,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 6.000,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
   Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
   nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěnou publikaci "Abstracts", doprovodný program, stravování (coffee break, obědy, večeři, společenský večer). Organizátor si vyhrazuje právo změny cen.

Vyjma poplatku za přednášku, který musí být uhrazen předem, lze poplatky zaplatit bankovním převodem nebo kartou prostřednictvím konferenčního systému, nebo na místě v hotovosti.

Daňový doklad o přijaté platbě bude zaslán emailem po obdržení platby. Závěrečné vyúčtování (faktura) bude zasláno po ukončení konference na fakturační e-mail zadaný v konferenčním systému.

Při odhlášení z konference se vložné nevrací, autorovi bude zaslána tištěná publikace "Abstracts".

 

Data

Zahájení konference 20.10.2021, 10:00
Společenský večer - hotelová restaurace 20.10.2021, 20:00
Posterová sekce 21.10.2021, 17:00
Večeře 21.10.2021, 19:30
Vyhlášení ceny Dr. Tasila Prnky 22.10.2021, 12:45
Ukončení konference 22.10.2021, 13:00

Vložné od 1.8.2021

Autoři přednášek a posterů* 8.500,-Kč
Ostatní účastníci a spoluautoři 9.500,-Kč
Doktorand/student denního studia s přednáškou/posterem* 6.000,-Kč
Doktorand/student denního studia bez přednášky/posteru 6.500,-Kč

*  Programový výbor si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery),
   nebo jej zamítnout.
   Konferenční poplatek za přednášku je možné hradit POUZE předem bankovním převodem
   nebo platební kartou, nelze jej platit na místě.
.

Bankovní spojení

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62
710 00 Ostrava
Česká Republika
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
 
Československá obchodní banka a.s.,
Hollarova 5, 702 00 Ostrava
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
   
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. jméno)